4shared
הדברת יתושים 2017-11-26T16:33:54+02:00

הדברת יתושים:

בארץ ישנם שלושה סוגי יתושים עיקריים:

  • יתוש הקולקס – יתושי הקולקס הינם השכיחים ביותר, ותוקפים בעיקר בשעות הלילה כאשר רק הנקבה מוצצת דם על מנת להפרות את ביציה על ידי חלבון הדם. יתוש הקולקס עלול להעביר מחלה הנקראת קדחת הנילוס המערבי.
  • יתוש האדס יתושי האדס הינם היתושים היחידים אותם ניתן למצוא במשך שעות היום. סוג אחד של יתושי האדס נקרא “יתוש הנמר האסייתי”, ועלול להעביר קדחות למיניהם לבני אדם (לדוגמא, קדחת הדנגי). משרד הבריאות עורך בדיקות ניטור תקופתיות למציאת יתושים אלו בעיקר במצבורי צמיגים ישנים, מקורות מים קטנים עומדים וכדומה.
  • האנפולס – יתושי האנפולס אינם שכיחים בארץ. יתושים אלו עלולים להעביר את מחלת המלריה לבני אדם, ועל כן משרד הבריאות עורך ניטורים במהלך כל השנה בכל הארץ על מנת למצוא אותם.

פעולות הדברה:

על מנת לבצע הדברת יתושים באופן יעיל ומקצועי חייבים להבחין בין כמה שלבים בהתפתחותם של היתושים המקננים בקרבת הבית שלנו. בשלב הראשון היתוש הוא גולם, לאחר מכן הוא זחל, ורק לאחר שני שלבים אלו הוא הופך ליתוש בוגר.

יתושים מקננים במקורות מים עומדים, שם הם מטילים את הביצים, אלו הופכות לגלמים ומהם מתפתחים הזחלים. רק לאחר שהזחלים מפתחים כנפיים ויכולת תעופה, אנו מבחינים ביתושים וסובלים מהעקיצות שלהם. הרחקת יתושים ללא טיפול במוקד הקינון בו היתושים מתפתחים, לא תביא למיגור הבעיה ולפתרון הדברת יתושים יעיל לאורך זמן.

 

אל תקלו ראש ותבחרו במדביר לא מוסמך ולא מנוסה.

דותן הדברות מבטיחים לכם פתרון יעיל, מהיר ובטוח לכל.

הדברה עושים עם שיקול דעת ואחריות למען הפתרון הטוב והבטוח ביותר לאדם ולסביבה.