4shared
הדברת זבובים 2017-11-26T16:42:19+02:00

הדברת זבובים:

ישנם מספר סוגי זבובים: זבובי בשר, זבובי תסיסה, זבובי פירות, זבובי בקר ועוד רבים אחרים.

זבוב הבית הוא המצוי מבין הזבובים בישראל והינו אחד ממני החרקים המטרידים ביותר הפועלים בסביבת האדם. סיבה זאת נעוצה בעיקר בתכונותיהם הבלתי נתפסות, כמו קצב התרבות מסחרר, יכולת תעופה לטווחים ארוכים מאוד, יכולת להתפתח בכל חומר אורגני נרקב ועוד.

בתנאים טובים מסיים הזבוב את  תהליך ההתפתחות, הכולל את שלב הביצה, שלב הזחל והבקיעה מהגולם, תוך שמונה ימים מהרגע שבו הוטלה הביצה. נקבת זבוב הבית מטילה במהלך חייה כ-1,500 ביצים לערך.

המצב האופטימאלי הוא למנוע מהזבובים להיכנס למבנה.

ישנם כמה דרכים להדברת זבובים:

  • על ידי מלכודות.
  • על ידי ייבוש מקורות גדילה והתרבות.
  • על ידי ריסוסים.

ישנם שני סוגי מלכודות:

  • ציבוריות.
  • לחצרות בתים פרטיים.

כמו כן אנו ממליצים על התקנת רשתות בבית, וסילוק חומרים אשר עשויים לשמש למזון לזבובים.

אנו ממליצים להשתמש במלכודות זבובים השונות של חברת “צ.ר.צ.ר” אשר הביאו עד כה לתוצאות הטובות ביותר.

  

אל תקלו ראש ותבחרו במדביר לא מוסמך ולא מנוסה.

דותן הדברות מבטיחים לכם פתרון יעיל, מהיר ובטוח לכל.

הדברה עושים עם שיקול דעת ואחריות למען הפתרון הטוב והבטוח ביותר לאדם ולסביבה.